Korona

Smittevern

Vi har følgende punkter som vi - inntil videre - må følge ved våre korpsøvelser på Haug skole.

 

1. Personer som er syke eller har symptomer på sykdom skal ikke møte opp.

2. Personer som er særlig utsatt må vurdere om de skal avstå fra å delta.

3. Personer som mistenkes eller bekreftes smittet av korona, og har deltatt på øvelse i løpet av de 10 foregående dagene, må umiddelbart melde fra til dirigent.