KOM - BLI MED

"INTEGRERING AV MENNESKER MED SPESIELLE BEHOV I VANLIG MUSIKK(KORPS)ARBEID"

Dette heftet ble gitt ut i 1994 og er ment som:

-et idéhefte for lærere, korpsdirigenter, musikkterapeuter, musikkpedagoger, orkesterledere, instruktører o.a., med praktisk/metodiske opplegg og konkrete noteeksempler til bruk i dette arbeidet.

-et hjelpemiddel basert på tanker, ideer og erfaringer som kanskje kan være en hjelp for andre i tilsvarende arbeid.

Metoden baserer seg på relativ tenkning og et spesialutviklet håndtegnsystem som øker oppmerksomheten hos eleven og derved effektivisere innlæringsprosessen. Dette systemet vil derfor også være anvendelig i andre former for musikkopplæring enn korps.. 

                     Heftet tar opp følgende sentrale emner:

1.  Holdninger
                   2.  Kunnskaper/Kompetanseoppbygging
                   3.  "Kontrakt"
                   4.  Den musikalske utfordringen
                   5.  Korpsmusikant med spesielle behov
                   6.  Økonomi/bemanning
                  7.  Et håndtegnsystem
                8.  Praktiske eksempler

Heftet kan fås ved henvendelse til  hboegh@online.no