MEDARBEIDERE

VÅREN 2023 HAR KORPSET FØLGENDE MEDARBEIDERE

Dirigent: Henning Bøgh
Har vært med siden korpset ble startet og har det musikalske ansvaret.
Har det daglige ansvaret for støttespillere, hjelpedirigenter og repertoar.
Har musikkpedagogik, orkesterledelse og musikkterapi fra Musikkhøyskolen og lang erfaring fra arbeid med denne målgruppen.

Støttespiller/hjelpedirigent: Maria Nybakk Bø

Født i 1989, har gått musikklinjen på Rud Videregående skole. Hun er utdannet psykolog. Hun spiller også i OPUS og Skui Brass Band.

Maria har vært med i korpset siden høsten 2006

Støttespiller: Oskar Andersen Hauger

Født 2005

Går på Hauger Ungdomsskole og spiller i Levre skolekorps.

Oskar har vært med i korpset siden høsten 2020

Støttespiller: Ruben Vasset Hjerpsted

Født 2004

Går musikklinja på Rud Videregående Skole, og spiller i Bryn Skoles Musikkorps, Asker og Bærums Ungdomskorps og Skui Brassband.

Ruben har vært med i korpset siden høsten 2020

Støttespiller: Karoline Scheen Edvardsen

Født i 2002

Studerer bioteknologi på NMBU Spiller i Ås og Vestby musikkorps

Karoline har vært med i korpset siden Høsten 2018