STYRET
PÅ ÅRSMØTET DEN 4. MAI 2022 BLE FØLGENDE STYRE VALGT:


Formann:                      Håkon Gerhardsen   
haakon.gerhardsen@gmail.com  

                                       93 03 73 77   


Styremedlem:               Eli Hustveit                eli.hustveit@gmail.com

Styremedlem:               Sissel Hansen            sissel3@online.no

Styremedlem:               Camilla Wohl Sem      camwohl@online.no

Styremedlem:               Kjellaug Skoglund      kjelsko@online.no

Varamedlem:               Ole Ring            oring@online.no
           

Uniformskomitè:            Kjellaug Skoglund
Arrangementskomitè:     Bodil Riis & Mette Jonsen
Valgkomitè:                   Wenche Blauw & Henning Bøgh 
Materialeforvalter:        Frode Hansen
Transportansvarlig:        Håkon Gerhardsen
Revisor:                         Knut Lyng
Hjemmeside:                 Henning Bøgh, e-post: hboegh@online.no

Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE