HISTORIKK

Haug musikkorps ble etablert i 1984 med målsetting: "å vekke interesse for musikk, samt medvirke til et godt kameratskap og sundt fritidsmiljø", og er tilrettelagt for mennesker med spesielle behov (les mennesker med en psykisk funksjonshemming)og åpent for alle som ønsker å spille i korps.

Korpset er frittstående og medlem av Norges musikkorpsforbund.

Kriterier for å spille i korpset er følgende:

·         Lyst til å spille i korpset

·         Evne til å sitte rolig å følge instruksjon / korpsøvelsen.

·         Mulighet til å komme seg til øvelser/ konserter/ arrangementer.

Ved starten i 1984 var det 35 musikanter, og i alt har ca. 100 vært musikanter i korpset.

I dag teller det en hoveddirigent, 1 hjelpedirigent og 3 støttespillere samt 20 musikanter.

Korpsets har sitt eget system for dirigering etter håndtegn utviklet til korpset uten at musikantene (på mange ulike funksjonsnivåer) trenger å lære noter, med kun må følge dirigentens anvisninger.

Instrumentene, som korpset setter til rådighet, tilpasses den enkelte musikants behov.

Nevnes må også det sosiale samholdet som har sveiset musikantene sammen til en flott kameratgjeng. Flere av musikantene har vært med fra starten.

Etter hvert ble etablert et begrep som: musikalsk støttespiller. Ved å få inn støttespillere, som er unge flinke musikanter fra andre musikkmiljøer, hevet det musikalske nivå seg betydelig i korpset og disiplinen og ferdighetene til støttespillerne ble noe "å strekke seg etter" for våre musikanter. Dette er en omvendt kunnskapsdeling vi har god erfaring med.

Flere av støttespillerne har også fungert som hjelpedirigenter i korpset i perioder.

Korpset har vært brukt som praksissted av Norges musikkhøgskole.

Musikalsk framstår Haug musikkorps med en klar korpsprofil, og har opp gjennom årene vært godt synlig i lokalmiljøet med årvisse flere kirkekonserter, konserter sammen med andre ensembler, julemesser, festivaler, representasjon, jubileumsarrangementer o.l.

Korpset har også på sine mange utenlandsturer holdt seminarer og Work Shops for lokale fra samme målgruppe og andre interesserte.

 All musikk som korpset spiller er arrangert til dette korpset og tar utgangspunkt i dagsaktuell musikk og tradisjonell korpslitteratur.

Det pedagogiske systemet er utgitt i heftet: Kom – bli med.